Rozmiar: 31342 bajtów

Menu:

Rozmiar: 90730 bajtów Unia Europejska
Rozmiar: 90730 bajtów Euro
Rozmiar: 90730 bajtów Historia UE
Rozmiar: 90730 bajtów Kraje członkowskie
Rozmiar: 90730 bajtów Kraje kandydujące
Rozmiar: 90730 bajtów Instytucje
Rozmiar: 90730 bajtów Traktat akcesyjny
Rozmiar: 90730 bajtów Księga gości
Rozmiar: 90730 bajtów Adresy
Rozmiar: 90730 bajtów Linki
Rozmiar: 90730 bajtów Słowniczek
Rozmiar: 90730 bajtów Chat
Rozmiar: 90730 bajtów Forum
Rozmiar: 90730 bajtów Info

Komentarze i zmiany

Nazwisko lub przydomek:
Adres email:
Twoja porada lub opinia:


Ankieta

Czy Polska powinna wejść
1 maja 2004 roku do
Unii Europejskiej?
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wysłanie ankiety przeniesie cię na stronę z jej wynikami.

Rozmiar: 7800 bajtów

Komisja Europejska


Komisja Europejska reprezentuje interesy Unii Europejskiej, a nie państw członkowskich.

Składa się z 20 Komisarzy (Przewodniczący, i dwóch zastępców), którzy są wybierani ze względu na gwarancję niezależności.

Kadencja Komisji wynosi 5 lat. Komisarze są powoływani w 6 miesięcy po wyborach do Parlamentu Europejskiego. W skład KE musi wchodzić przynajmniej jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego.

Główne zadania Komisji to inicjatywa ustawodawcza, wdrażanie polityk Wspólnotowych, egzekwowanie prawa wspólnotowego (Strażnik Traktatów), oraz negocjowanie umów międzynarodowych. Decyzje podejmowane są przez kolegium komisarzy. KE ponosi odpowiedzialność zbiorową. Nie można usunąć jednego komisarza. Votum nieufności musi być wysunięty wobec całej Komisji.

Siedzibą Komisji jest Bruksela, część służb administracyjnych znajduje się w Luksemburgu.


Skład KE:

Komisarz - obszar
Romano Prodi - Przewodniczący KE
Neil Kinnock - Wiceprzewodniczący, Reforma Administracyjna
Loyola de Palacio - Wiceprzewodnicząca, Stosunki z Parlamentem Europejskim, Transport i Energia
Mario Monti - Polityka Konkurencji
Franz Fischler - Rolnictwo, Rozwój Wsi i Rybołówstwo
Erkki Liikanen - Przedsiębiorstwa I Społeczeństwo Informacyjne
Frits Bolkestein - Rynek Wewnętrzny, Podatki i Unia Celna
Philippe Busquin - Badania
Pedro Solbes Mira - Sprawy Gospodarcze i Walutowe
Poul Nielson - Rozwój i Pomoc Humanitarna
Günter Verheugen - Rozszerzenie
Chris Patten - Stosunki Zewnętrzne
Pascal Lamy - Handel
David Byrne - Ochrona Konsumentów i Zdrowia
Michel Barnier - Polityka Regionalna
Viviane Reding - Edukacja i Kultura
Michaele Schreyer - Budżet
Margot Wallström - Środowisko
Antonio Vitorino - Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne
Anna Diamantopoulou - Zatrudnienie i Sprawy Społeczne

 

 

Szybkie menu:Strona główna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia aktualizacja: 2004.01.02
© 2004 www.infounia.prv.pl Strona poświęcona Unii Europejskiej.
*Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości ekranu 1024 na 768 pikseli.