Rozmiar: 31342 bajtów

Menu:

Rozmiar: 90730 bajtów Unia Europejska
Rozmiar: 90730 bajtów Euro
Rozmiar: 90730 bajtów Historia UE
Rozmiar: 90730 bajtów Kraje członkowskie
Rozmiar: 90730 bajtów Kraje kandydujące
Rozmiar: 90730 bajtów Instytucje
Rozmiar: 90730 bajtów Traktat akcesyjny
Rozmiar: 90730 bajtów Księga gości
Rozmiar: 90730 bajtów Adresy
Rozmiar: 90730 bajtów Linki
Rozmiar: 90730 bajtów Słowniczek
Rozmiar: 90730 bajtów Chat
Rozmiar: 90730 bajtów Forum
Rozmiar: 90730 bajtów Info

Komentarze i zmiany

Nazwisko lub przydomek:
Adres email:
Twoja porada lub opinia:


Ankieta

Czy Polska powinna wejść
1 maja 2004 roku do
Unii Europejskiej?
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wysłanie ankiety przeniesie cię na stronę z jej wynikami.

Rozmiar: 5479 bajtów

Rada Unii Europejskiej


Rada UE reprezentuje interesy krajów członkowskich na poziomie UE. Jest głównym ciałem decyzyjnym i ustawodawczym UE. Ma prawo podejmowania wszystkich rodzajów aktów prawnych przewidzianych przez traktaty (dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, zalecenia i opinie). Ma prawo zawierania umów międzynarodowych w imieniu Unii Europejskiej.

Siedzibą Rady jest Bruksela. W kwietniu, czerwcu i w październiku spotkania ministrów odbywają się w Luksemburgu.

Przedstawiciele rządów krajów członkowskich ponoszą odpowiedzialność przed narodowymi parlamentami.

Obszar, w którym Rada podejmuje decyzje obejmuje wszystkie trzy filary UE, ale w każdym przypadku obowiązują inne procedury głosowania.

Główne zadania Rady skupiają się wokół procesu legislacyjnego, koordynowania kierunków polityki gospodarczej krajów członkowskich, oraz przyjmowania budżetu UE.

Chociaż istnieje tylko jedna Rada UE, to w jej ramach spotykają się różni ministrowie zależnie od tematu dyskusji. Jeśli tematem spotkania jest rolnictwo, to zbierają się ministrowie ds. rolnictwa. Rada Ministrów Spraw Zagranicznych jest nazywana Radą Generalną jeśli sprawy międzynarodowe, to ministrowie spraw zagranicznych.

Prezydencja, czyli Przewodnictwo Rady UE jest sprawowane po kolei przez wszystkie państwa członkowskie i trwa 6 miesięcy. Od 1 lipca 2002 roku Przewodnictwo przejmuje Dania. W celu zachowania kontynuacji powstał system o nazwie "troika", w skład którego wchodzi były Przewodniczący Rady, obecny i przyszły.

Rada UE zwykle podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W określonych przypadkach kwalifikowaną większością głosów (ilość głosów zależy od wielkości państwa - dla przykładu Niemcy mają 10 głosów, a Luksemburg 2).

Kiedy decyzje są podejmowane kwalifikowaną większością, głosy są liczone:
Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania - 10 głosów
Hiszpania - 8 głosów
Belgia, Grecja, Holandia, Portugalia - 5 głosów
Austria, Szwecja - 4 głosy
Dania, Finlandia, Irlandia - 3 głosy
Luxemburg - 2 głosy

W traktacie Nicejskim głosy są liczone już inaczej, ponieważ zakłada on uczestnictwo krajów kandydujących.
Niemcy - 29 głosów
Francja - 29 głosów
Włochy - 29 głosów
Wielka Brytania - 29 głosów
Hiszpania - 27 głosów
Polska - 27 głosów
Rumunia - 14 głosów
Holandia - 13 głosów
Belgia - 12 głosów
Grecja - 12 głosów
Portugalia - 12 głosów
Czechy - 12 głosów
Węgry - 12 głosów
Austria - 10 głosów
Szwecja - 10 głosów
Bułgaria - 10 głosów
Dania - 7 głosów
Irlandia - 7 głosów
Finlandia - 7 głosów
Litwa - 7 głosów
Słowacja - 7 głosów
Luksemburg - 4 głosy
Cypr - 4 głosy
Estonia - 4 głosy
Łotwa - 4 głosy
Słowenia - 4 głosy
Malta - 3 głosy

http://ue.eu.int/en/summ.htm- oficjalna strona RUE

 

 

Szybkie menu:Strona główna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia aktualizacja: 2004.01.02
© 2004 www.infounia.prv.pl Strona poświęcona Unii Europejskiej.
*Strone najlepiej oglądać w rozdzielczości ekranu 1024 na 768 pikseli.

Rzecznik powoływany jest po wyborach do Parlamentu Europejskiego na 5 lat. Siedziba Rzecznika znajduje się w Strasburgu. Rzecznik jest adresatem skarg osób fizycznych i prawnych rezydujących na terenie UE dotyczących działalności instytucji wspólnotowych. www.euro-ombudsman.eu.int - oficjalna strona rzecznika.